Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์ เนื้อหาที่ได้มีการสร้างขึ้นมา และถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ufabetforce.com ทั้งหมด อย่างเช่น กราฟฟิก , ข้อความ , รูปภาพ , ซอฟต์แวร์ , เสียง , ไอคอน , โลโก้ และคู่มือสำหรับการใช้งานทุกส่วน จะถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บไซต์ ufabetforce.com โดยเนื้อหาเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ทำการคัดลอก , ทำซ้ำ , แจกจ่าย , หรือใช้เนื้อหาของทางเว็บไซต์ในการค้า ยกเว้นได้รับการยินยอม หรือได้รับการอนุญาตจากทางเว็บ ufabetforce.com หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ กรุณาติดต่อทางเว็บ และให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ : เนื้อหาที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ , URL ของเนื้อหาที่มีการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อมูลสำหรับการติดต่อของคุณ หลังจากได้รับข้อมูล ทีมงานจะทำการตรวจสอบ

และดำเนินการตามความเหมาะสมโดยเร็วที่สุด ufabetforce.com ไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ และขอสงวนสิทธิ์สำหรับการดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ใช้บริการที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับการติดต่อของทางเว็บ และช่องทางสำหรับการแจ้งข้อมูลการละเมิดลิขสิทธิ์ : contact@ufabetforce.com นโยบายนี้ได้มีผลบังคับใช้ภายในเว็บนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2022

โดยทางเว็บ หรือทางบริษัท อาจมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนโยบายตามความเหมาะสม จึงแนะนำให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้งานทุกท่านหมั่นตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำ เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย หากผู้ใช้บริการท่านใดใช้งานกับทางเว็บภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง จะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ufabetforce.com ชื่นชมผู้ใช้บริการที่เลือกใช้งานกับทางเรา และมีความมั่นใจกับทางเรา