Terms and conditions

Terms and conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ออนไลน์ ufabetforce.com ได้กำหนดขึ้น โดยที่ผู้เข้าใช้บริการจะต้องอ่านรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ พร้อมกับทำความเข้าใจในส่วนของเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ออนไลน์ ufabetforce เพื่อที่จะช่วยลดความผิดพลาดในการเข้าใช้บริการให้น้อยที่สุด ซึ่งจะมีข้อกำหนดต่าง ๆ อธิบายไว้อย่างชัดเจน โดยจะมีข้อบังคับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Term and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้เข้าใช้บริการ หรือ ผู้ที่จะเริ่มต้นสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน โดยจะต้องมีอายุที่ไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำหรับข้อมูลส่วนตัวจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงในการสมัครสมาชิกเพียงเท่านั้น หากกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในการให้บริการกับผู้เข้าใช้บริการได้
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้บริการได้ทำการกรอกข้อมูลมา โดยทางผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลในส่วนนั้นเข้าคลังข้อมูล และ เก็บรักษาข้อมูลในส่วนนั้นไว้เป็นอย่างดี โดยข้อมูลในส่วนนั้นจะไม่มีการรั่วไหลออกนอกเว็บไซต์ หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการอย่างแน่นอน
  3. การใช้งาน : ผู้เข้าใช้บริการจะต้องทำตามกฎกติกาและข้อบังคับที่ทางผู้ให้บริการกำหนดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเล่น (การเดิมพัน) , การฝากเครดิต และ การถอนเครดิต
  4. การยกเลิกสมาชิก : ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของผู้เข้าใช้บริการได้ทุกเวลา หากผู้ใช้บริการละเมิดในส่วนของกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆที่ได้กำหนดไว้
  5. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetforce.com จะปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนของความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่ได้เกิดจากการเข้าใช้บริการของเรา
  6. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ : ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetforce.com จะไม่รับผิดชอบในส่วนของความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการของเรา
  7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetforce.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ทุกเวลา โดยจะไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งแก่ผู้เข้าใช้บริการล่วงหน้า
  8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ภายในเว็บ ufabetforce.com จะเป็นของเว็บไซต์ ufabetforce.com แต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือเลียนแบบ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  9. การติดต่อ : สำหรับผู้เข้าใช้บริการท่านใดที่มีข้อสงสัย เกี่ยวกับข้อบังคับและกฎกติกาต่าง ๆ สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : contact@ufabetforce.com
  10. การละเมิดข้อตกลง : หากผู้เข้าใช้บริการท่านใดที่ละเมิดในส่วนของข้อตกลงที่ทางผู้ให้บริการกำหนดขึ้น ผู้ให้บริการจะทำการดำเนินการทางกฎหมายทันที